SRDCEM ROBINSON

Stojíme při rodinách s vážně nemocnými dětmi.

Srdcem Robinson je nezisková organizace, která pomáhá rodinám se zdravotně znevýhodněnými dětmi žít život naplno. Přinášíme naději a úsměv dětem a dospívajícím s vážnou diagnózou a podporujeme i ty, kteří se o ně v nemocnicích bezprostředně starají.

Nemoc dítěte pokaždé přinese do současného života mnoho otázek. Ten, kdo je ochotný se podívat na jejich souvislosti, je na cestě za velkými změnami.

Tereza Robinson, zakladatelka organizace

Co děláme

Nabízíme komplexní péči o rodiny i pečující profese – konzultace, workshopy i podpůrné skupiny. 

Stabilizujeme

Stabilizujeme rodiny v těžké životní situaci.

Podporujeme

Podporujeme naplnění života a vlastních rolí v něm.

Informujeme

Dbáme na lepší informovanost rodin a dětí při hospitalizaci.

Předcházíme

Posilujeme prevenci rozvoje duševních onemocnění.

Připravujeme

Připravujeme děti a dospívající k operacím a léčbě.

Vzděláváme

Edukujeme společnost o znevýhodněných rodinách.

Pečujeme

Pečujeme o psychickou stabilitu zdravotnického personálu.

Zlepšujeme

Zlepšujeme atmosféru v nemocnicích.

Naše služby

Konzultace pro rodiče

Rozumíme úskalím, kterým čelí rodiny s vážně nemocnými dětmi. Podporujeme soudružnost a sourozenecká pouta napříč rodinou. Pomáháme rodinám zvládnout nečekanou nepříznivou situaci.

Učíme rodiče zacházet s vlastními emocemi. Připravujeme je na náročný proces operací a pobytů v nemocnicích. Konzultace pro rodiče se konají osobně v Praze, Brně nebo on-line, 90 minut.

Zdravotník budoucnosti

Věnujeme se psychohygieně a prevenci vyhoření. Společně sestavujeme žebříček osobních hodnot a nastavení hranic. Hledáme výhody dosavadních, nejen profesních, ale i životních zkušeností.

Rozvíjíme partnerství dětí a rodin se zdravotnickým personálem. Zdravotník budoucnosti pro pečující personál se koná v místě zaměstnání po celé ČR, 150 minut/workshop, 15 osob.

Můj život s diagnózou

Pečujeme o nemocné děti a dospívající v léčbě i rekonvalescenci. Společně hledáme cesty, jak se smířit s novinkami, limity a změnami, které s sebou diagnóza v životě přináší.

Podporujeme psychickou stabilitu, naději a sílu nevzdávat se. Učíme se, jak zvládat strach a vlastní emoce. Žáci 2. stupně ZŠ a starší dospívající se ve skupině Můj život s diagnózou setkávají 1x v měsíci v Praze a v Brně, 150 minut, 10 osob.

MÉDIA

Rozhovory a články

REFERENCE

Řekli o nás

partneři

Naše služby nabízí

Děkujeme všem organizacím, které naši práci posouvají k rodinám. 

Podporují nás

Děkujeme všem partnerům, kteří podporují naši činnost.

Záštita

Vážíme si záštity, kterou nad činností naší organizace převzal ministr zdravotnictví České republiky prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR.

Přejít nahoru